עקב המצב זמני המשלוח צפויים להתארך
שליח עד הבית 15 ש"ח | משלוח חינם בהזמנה מעל 300 ש"ח

 
חיפוש
Filters
סגור

תנאי שימוש ותקנון החזרות

תקנון שימוש וביצוע רכישות באתר און טרגט
 
ברוכים הבאים לאתר הבית של TYR Israel. השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו כפוף להוראות תקנון זה שיפורטו להלן. אנא קראו תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן עצם השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמה ואישור לאמור בו.
  1. 1.      כללי
1.1.         האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי TYR בישראל והוא בבעלותה של חברת און טרגט בע"מ ח.פ 514574417 (להלן בהתאמה: "האתר" ו''החברה").
1.2.         לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות לחברה בדואר האלקטרוני שכתובתו info@ontargetsports.co.il, או בטלפון שמספרו 09-9524135.
1.3.         תקנון זה הינו הבסיס החוקי לגלישה וביצוע רכישות באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או המשתמש באתר (להלן: "המשתמש").
1.4.         הגלישה באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בשל הוראה מהוראות התקנון.
1.5.         בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6.         החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
1.7.         החברה רשאית להשעות, לחסום, או להפסיק לאלתר גישת משתמש לאתר באם יפר הוראה מהוראות התקנון.
1.8.         רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  1. 2.      תנאי השימוש באתר
2.1.         אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
2.2.         האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי.
2.3.         אין לעשות שימוש בפרטים כוזבים, או בפרטים ששל אדם אחר, כגון כתובת, פרטי חשבון בנק, דואר אלקטרוני וכיו''ב, בעת שימוש באתר ו/או תהליך הרישום לשירותי האתר.
2.4.         אין להוסיף לאתר מידע, נתונים, תמונות, פרסומות, קישורים או כל תוכן אחר, בכל דרך.
2.5.         אין להעתיק, להפיץ, לפרסם או להעביר מידע, פרטים, תמונות או קבצים הכלולים באתר.
2.6.         אין להציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר.
2.7.         משתמש באתר רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר באם הינו אדם בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, והינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  1. 3.      המידע באתר
3.1.         החברה רשאית לעשות שינויים בתכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
3.2.         באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרים שאינם מופעלים על ידי החברה. החברה לא תישא באחריות לקישורים או הפניות אלו, ואין לראות בהם משום המלצה.
3.3.         תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג תמונות מדוייקות ככל האפשר.
3.4.         החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר בכל עת.
3.5.         החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחול החיוב על פי המחירים המעודכנים.
3.6.         החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך בהודעה מוקדמת.
  1. 4.      הרשמה וביצוע רכישות
4.1.         רכישת מוצרים באתר ניתנת לביצוע לאחר מילוי פרטים אישיים בטופס הזמנה, לרבות שם, כתובת, תאריך לידה ודואר אלקטרוני. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש אלא לשם מתן השירותים במסגרת האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות בתקנון זה.
4.2.         רכישת המוצרים תתבצע כ'משתמש רשום' או כ'אורח'. בשני המקרים, יש למלא פרטים נכונים, מדוייקים ועדכניים. החברה רשאית לחייב משתמש בגין דמי המשלוח והטיפול במוצרים שיחזרו אל החברה עקב מתן פרטים שגויים.
4.3.         פרטי הזמנה כפי שהוזנו על ידי משתמש ורישום במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה. 
4.4.         מיד עם ביצוע ההזמנה, יקבל המשתמש אישור על השלמת ביצוע ההזמנה לדואר האלקטרוני שמילא בטופס ההזמנה. יובהר, כי אישור זה מהווה אסמכתא על קליטת פרטי ההזמנה בלבד ואינו מחייב את החברה לספק את המוצרים.
4.5.         לאחר מתן פרטי התשלום על ידי המשתמש תתבצע בדיקה מול חברת אשראי. במידה ויתקבל אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, יישלח אישור תשלום לדואר האלקטרוני. יובהר, כי אישור זה מהווה אסמכתא לביצוע התשלום על ידי חברת האשראי ואינו מהווה אסמכתא להשלמת ביצוע העסקה. מקום בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, תשלח הודעה על כך למשתמש ובקשה למסור אמצעי תשלום אחר.
4.6.         לאחר אישור העסקה על יד חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מהחברה כי העסקה הושלמה, בצירוף מספר משלוח למעקב אחר הזמנתו. הודעה כאמור מהחברה מהווה אסמכתא להשלמת ביצוע העסקה.
4.7.         אישור פעולת רכישה מותנה בקיומו של המוצר במלאי במועד האספקה המבוקש. החברה תעשה כל מאמץ לעדכן את המוצרים באתר על פי השינויים במלאי, אולם, היה ומוצר שהוזמן אינו קיים במלאי במועד האספקה המבוקש, החברה לא תהא מחוייבת במכירת המוצר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצדדים שלישיים.
4.8.         בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאשר הזמנה של משתמש מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בשל הנסיבות הבאות:
4.8.1.           מסירת פרטים שגויים במכוון בעת ההרשמה לאתר;
4.8.2.           ביצוע מעשה או מחדל העלול לפגוע באתר, בחברה או בצדדים שלישיים;
4.8.3.           שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה לבלתי חוקי על פי חוקי מדינת ישראל;
4.8.4.           קיומו של חוב כספי מהמשתמש לחברה;
4.8.5.           הפרת הוראה מהוראות תקנון זה;
4.8.6.           כרטיס האשראי הוגבל או נחסם לשימוש בדרך כלשהי.
4.9.         נדחתה או בוטלה עסקה על ידי החברה בהתאם לסעיפים 4.7 או 4.8 לעיל, יקבל המשתמש הודעה על כך מהחברה, והחברה תשיב למשתמש כל סכום ששולם על ידו בגין העסקה שנדחתה או בוטלה. 
4.10.     כל המחירים באתר מוצגים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין.
  1. 5.      ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
5.1.         המשתמש רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות ביטול עסקה התשע"א-2010.
5.2.         ביטול עסקה וזיכוי כספי יבוצעו בהתאם להוראות החוק, לא יאוחר מ- 14 יום ממועד הרכישה, באמצעות פנייה בכתב לחברה לדואר אלקטרוני שכתובתו: info@ontargetsports.co.il.
5.3.         ביטול עסקה כאמור יהא תקף למוצרים שערכם עולה על 50 ₪, כנגד חשבונית או פתק החלפה, לפי העניין. מוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא שנעשה בו שימוש, שלם ללא פגיעה או נזק מכל סוג ובמצבו כפי שהיה בעת הרכישה.
5.4.         לאחר ביטול עסקה על ידי המשתמש ולאחר שהמוצר נתקבל במשרדי החברה, יינתן החזר כספי עבור המוצר בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך.
5.5.         על אף האמור לעיל ובהתאם להוראות החוק, מוצרים שהינם תוספי מזון, הלבשה תחתונה ובגדי ים, אינם ברי החזרה ולא יינתן עבורם החזר כספי, כאמור בסעיף 6 לתקנות ביטול עסקה, התשע"א-2010.
5.6.         כאשר אמצעי התשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.
5.7.         בנוסף לאמור בהוראות אחרות בתקנון זה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה, במלואה או בחלקה, במקרים הבאים:
5.7.1.           נפלה טעות קולמוס בדף המכירה, בין במחיר המוצר ובין בתיאור המוצר;
5.7.2.           בעקבות תקלה טכנית שמנעה ממשתמשים באתר להשתמש באתר באופן תקין;
5.7.3.           חוסר יכולת לבצע את העסקה ולספק את המוצרים בשל התרחשות כוח עליון, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה כללית במשק או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.
  1. 6.      אספקה ומשלוח מוצרים
6.1.         אספקת המוצרים תבוצע באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום.
6.2.         החברה תפעל כדי לספק את המוצרים לכל כתובת בישראל שהוקלדה בעת ביצוע ההזמנה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים למשתמשים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
6.3.         החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות ליעד המבוקש בתוך 3 ימי עסקים. ההזמנות שיישלחו באמצעות חברות שליחים מסופקות לרוב בתוך 2-3 ימי עסקים נוספים. הזמנות שיישלחו בדואר רשום, תלויות בזמני השילוח של דואר ישראל, אך יהיו לרוב לא יותר מ-7 ימי עסקים.
6.4.         החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים במועדי האספקה של חברות שילוח ושל דואר ישראל.   בנוסף, החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת המוצרים בשל האירועים הבאים: (1) כוח עליון, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע; (2) שביתה כללית במשק או שביתה של עובדים חיוניים לצורך ייצור ו/או הובלת המוצרים; (3) כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
6.5.         הזמנה כאמור תסופק לאחר שהושלם תהליך ביצוע העסקה כאמור בהוראות תקנון זה, ובתנאי שבבעלותו של המשתמש כרטיס אשראי שניתן לחייבו ולסלקו בישראל ונתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו. החברה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג את כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה הרכישה באתר, בעת מסירת המוצר.   
  1. 7.      אחריות החברה
7.1.         לעניין סעיף זה, "החברה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
7.2.         כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS) בלא כל התחייבות, ולא תקום למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין השירותים שמציע האתר, היותם מוגבלים ו/או לא מותאמים לצרכי המשתמשים או מי מהם. בנוסף לכך, החברה לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש או באחריות לטעויות, אי-דיוקים או לשגיאות בתוכן המוצג באתר זה.
7.3.         השימוש באתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
7.4.         החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי, ולרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות השירות באתר זה או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות באתר זה, או נזק הנובע מהפצת וירוסי מחשב שמקורם בגורמים שלישיים.
7.5.         אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך יש להתייעץ עם הגורמים המוסמכים לכך.
7.6.         החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות ומידע מסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת חוות דעת על מוצרים, פורומים או צ'טים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
7.7.         כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר אחר, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
7.8.         החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
7.9.         שיבוש בקליטת פרטי משתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות טעות בהקלדה על ידי המשתמש ולרבות תקלה טכנית הקשורה לחברה לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים גם אם הצעה של משתמש לרכישת מוצר לא נקלטו במחשבי החברה עקב כך.
7.10.     יודגש כי באם משתמש כלשהו אינו שבע-רצון מחלק זה או חלק אחר של הוראות תקנון זה, במלואו או בחלקו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הינו הפסקת השימוש באתר זה.
  1. 8.      פרטיות ושמירה על סודיות
8.1.         כדי לרכוש מוצר באתר, מומלץ לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר בחירת המוצר ולשם ביצוע הרכישה, יתבקש המשתמש למלא פרטים נוספים לרבות פרטי כרטיס האשראי. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המשתמש ובהסכמתו ומילוי הפרטים כאמור מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם.
8.2.         החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הנדרשים למידע לצורך מתן השירות ותפעול האתר.
8.3.         במהלך ההרשמה לביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות על מבצעים והנחות באתר. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ובאם משתמש אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור, יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.
8.4.         החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון.
8.5.         בהתאם לסע' 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 המזמין יהא זכאי, בכל עת, לעיין בעצמו ו/או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה, והכל במגבלות שבדין. אדם שעיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור ו/או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע ו/או למוחקו.
  1. 9.      קניין רוחני
9.1.         כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
9.2.         אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים גרפיים, וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
9.3.         אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
9.4.         אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
9.5.         שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), לרבות כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
9.6.         סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) של חברות המציעות מוצרים למכירה באתר, הנם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן. 
9.7.         אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.
9.8.         אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
9.9.         אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
9.10.     אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  1. 10.  שירות לקוחות
שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר או תפעול המוצר, ניתן להפנות לשירות הלקוחות הלקוחות של החברה בדואר האלקטרוני שכתובתו info@ontargetsports.co.il, או בטלפון שמספרו 09-9524135. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.תקנון החזרות


ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
. המשתמש רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות ביטול עסקה התשע"א-2010. 
. ביטול עסקה וזיכוי כספי יבוצעו בהתאם להוראות החוק, לא יאוחר מ- 14 יום ממועד הרכישה, באמצעות פנייה בכתב לחברה לדואר אלקטרוני שכתובתו: info@ontargetsports.co.il
. ביטול עסקה כאמור יהא תקף למוצרים שערכם עולה על 50 ₪, כנגד חשבונית או פתק החלפה, לפי העניין. מוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא שנעשה בו שימוש, שלם ללא פגיעה או נזק מכל סוג ובמצבו כפי שהיה בעת הרכישה.
. לאחר ביטול עסקה על ידי המשתמש ולאחר שהמוצר נתקבל במשרדי החברה, יינתן החזר כספי עבור המוצר בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך.
. על אף האמור לעיל ובהתאם להוראות החוק, מוצרים שהינם תוספי מזון, הלבשה תחתונה ובגדי ים, אינם ברי החזרה ולא יינתן עבורם החזר כספי, כאמור בסעיף 6 לתקנות ביטול עסקה, התשע"א-2010.
. כאשר אמצעי התשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.
. בנוסף לאמור בהוראות אחרות בתקנון זה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה, במלואה או בחלקה, במקרים הבאים:
. נפלה טעות קולמוס בדף המכירה, בין במחיר המוצר ובין בתיאור המוצר;
. בעקבות תקלה טכנית שמנעה ממשתמשים באתר להשתמש באתר באופן תקין;
. חוסר יכולת לבצע את העסקה ולספק את המוצרים בשל התרחשות כוח עליון, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה כללית במשק או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

 
http://tyr.co.il/Admin/Widget/ConfigureWidget?systemName=Widgets.GoogleAnalytics